Login Register
 
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
ชื่อหนังสือ:
แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
ชื่อผู้แต่ง:
สถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
ISBN:
978-616-11-3066-4
วันที่ตีพิมพ์:
01/09/2559
สำนักพิมพ์:
นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนหน้า:
73 หน้า
จำนวนดาวน์โหลด:
759 ครั้ง