Login Register
 
แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564
ชื่อหนังสือ:
แผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564
ชื่อผู้แต่ง:
สถาบันวิจัย จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
ISBN:
978-616-11-3067-1
วันที่ตีพิมพ์:
01/08/2559
สำนักพิมพ์:
นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนหน้า:
114 หน้า
จำนวนดาวน์โหลด:
1328 ครั้ง