Login Register
 
HTA Workshop

HTA Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการประเมินเทคโนโลยีการควบคุมโรค 

ประจำปีงบประมาณ 2559

ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 กำหนดการ 
เอกสารประกอบการประชุม
 วันที่ 3 สิงหาคม 2559
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2559

 
 

กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โทร. 02-590-3175

 
จำนวนผู้เข้าชม 670