Login Register
 
40 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค

ครบรอบ 40 ปี การสถาปนากรมควบคุมโรค  ประจำปี 2557

ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

 

 
      

 
 

ชมนิทรรศการ “กว่าจะมาเป็น...กรมควบคุมโรค” ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 
ตึกกรมควบคุมโรค
 
ถนน...คนเรียนรู้ “ส่งต่อความรู้...สู่คนรุ่นหลัง
 
      เชิญ download Application Layar     เพื่อพบความมหัศจรรย์ที่ท่านคาดไม่ถึง!! เพียงใช้โทรศัพท์มือถือ (iOS / Android) ของท่านส่องมาที่ภาพ ...
                                                                                                                 
ฟังเสวนาวิชาการ “อีโบลา” ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล
       วิทยากร
       1. นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์    นายแพทย์ทรงคุณวุฒิฯ
       2.นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์      รองอธิบดี
       3. แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา            ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
       ผู้ดำเนินการเสวนา 
       พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล                ผู้อำนวยการสำนักจัดการความรู้
 
      

 

จำนวนผู้เข้าชม 443