Login Register
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (หลักจริยธรรมการวิจัยในคน/หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

(หลักจริยธรรมการวิจัยในคน/

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย)” 

 

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561

โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

โดย สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วิทยากรโดย

1. นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม

2. นายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร

3. นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ

4. นางสาวธนพร ธนะไพศาขมาศ

 


เอกสารประกอบการอบรม 

 

 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 388